Helsinki-festival invited foreign artists, who have a demonstration and a workshop.

Helsingin festivaaliin kutsutut kansainväliset taiteilijat, joilla on taide-esitys ja työpaja.