IWS Finland HELSINKI Kaapeli 9.7-14.7.2019 Accepted Artists

List of artists 10.6.2019

There are 42 countries and 282 artists.
If your name is in this last list you are accepted.

Näyttelyn taiteilijat 10.6.2019

Mukana on 42 maata ja 282 taiteilijaa
Mikäli nimesi on tässä lopullisessa listassa, olet hyväksytty näyttelyyn.